Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Christiaens

Alfred Algoetstraat 19

1750 Lennik

Hoofdapotheker: Eddy Christiaens

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0873.389.978

Machtigingsnummer APB: 237201

Telefoonnummer: 02 532 40 22

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.